موسسه حرف آخر برای کسانی که دنبال منبع کامل و جامعی برای درس ریاضی هستند، بسته ای اختصاصی تهیه کرده است. پکیج ریاضی حرف آخر منتظری، شامل آخرین متدهای آموزشی و جدیدترین شیوه های تدریس برترین استاد ریاضی کشور است.
این بسته های ریاضی حرف آخر نظام جدید و نظام قدیم برای دو گروه یعنی ریاضی حرف آخر رشته تجربی و ریاضی حرف آخر رشته ریاضی و فیزیک توسط استاد منتظری تدریس و ارائه شده است.