موسسه حرف آخر، قصد دارد با استفاده از یک آموزش مناسب، کامل به دانش آموزان در مدیریت زمانی و کسب درصد 100 کمک نماید. لازم به ذکر است که 37 نفر از دانش آموزان استفاده کننده از این پکیج زبان انگلیسی حرف آخر نظام جدید و نظام قدیم در سال 1396 توانستند درصد 100 را از این درس در کنکور کسب کنند. علاوه بر آن این، پکیج های زبان حرف آخر نظام جدید و نظام قدیم به شما کمک خواهد کرد که در طول روز و مواجهه با لغات روزمره هم دچار مشکلی نشوید و هیچ محدودیتی برای شما وجود نداشته باشد.