پکیج های عربی حرف آخر برای دو مقطع ریاضی فیزیک و رشته تجربی به صورت مشترک تولید شده اما به دلیل تحولات نظام آموزشی، موسسه حرف آخر پکیج را به دو صورت عربی حرف آخر نظام جدید و عربی نظام قدیم حرف آخر طراحی و تولید کرده است. چنانچه شما دانش آموزان و داوطلبان هم با این درس مشکل دارید می توانید خود را به بهترین نحو ممکن با ویدیو عربی موسسه حرف آخر خود به شکل باور نکردی و در عرض یک بازه زمانی کوتاه برای کنکور آماده کنید.