پروژه 6040 حرف آخر یک برنامه و پکیج مظالعاتی 100 روزه می باشد که دانش آموزان را قادر می کند در طول صد روز تمام دروس و مباحث کنکوری را به بهترین نحو یاد بگیرند. 6040 یعنی 60 روز مطالعه و 40 روز تست

شما کاربران و دانش آموزان عزیز می توانید لیست تمامی محصولات و پکیج کامل و همچنین تکی دروس مختلف پروژه 6040 حرف آخر نظام جدید و پروژه 6040 حرف آخر نظام قدیم را مشاهده کنید و در نهایت اقدام به خرید و تهیه آن بپردازید.